NA 023

DIN-Normenausschuss Ergonomie (NAErg)

DIN EN ISO 9241-154 [AKTUELL] wird in folgenden Dokumenten zitiert:

Dokumentnummer Ausgabe Titel
VDE-AR-E 2757-1 2013-05 Technikunterstütztes Leben - Ambient Assisted Living (AAL) - Begriffe Mehr